środa, 29 styczeń 2020

Programmatic buying

 

Programmatic buying - spersonalizuj swój przekaz

 

Programmatic buying uznawany jest za jedną z najbardziej skutecznych form reklamy, w Stanach Zjednoczonych Ameryki wydatki na PB stanowią 25% ogółu wydatków e-reklamowych, w Polsce 10% . Ta forma marketingu znacznie zwiększa współczynnik konwersji, a klikalność reklam bannerowych jest dwukrotnie wyższa. Wszystko to możliwe jest oczywiście dzięki spersonalizowanej reklamie.

 

 

Podstawowe zasady Programmatic buyingu:

 

1. Dobrze skonstruowany Programmatic opiera się na szczegółowych bazach danych na temat klientów oraz ich zachowań w internecie. Specjaliści z tej branży poddają szczegółowej analizie szeregi danych, które z ich punktu widzenia odpowiadają produktom, czy markom, które chcą promować. Innymi słowy wybierają w ten sposób potencjalnie najbardziej zainteresowanych ich produktem odbiorców.

 

2. Wykorzystanie RTB. RTB czyli zautomatyzowany zakup reklam w czasie rzeczywistym, który pozwala na pewne dotarcie z reklamą do zainteresowanej grupy oraz licytację z innymi w danym momencie.

 

3. Internet jest ważny, ale nie zapominajmy o smartfonach. Rynek reklamy mobilnej z roku na rok jest coraz większy i skuteczniejszy, programmatic buying jest to forma przystosowana do tej nowej gałęzi marketingu.