sobota, 25 styczeń 2020

Reklamowanie piwa

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednoznacznie zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych na terenie kraju. Wprowadza jednak w swoich zapisach pewne wyjątki, jednym z nich jest ten wyłączający piwo z ogólnego zakazu reklamy. Dlatego też browary zarówno komercyjne, jak i prywatne, które możesz znaleźć pod linkiem www.trzechkumpli.pl/en mogą reklamować się w dowolnych mediach. Nada jednak w tym zakresie ustawodawca określa pewne obostrzenia.