Znaczenie druku w reklamie

 

Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga stało się najważniejszym przełomem w rozwoju cywilizacji. Druk zaczęto masowo wykorzystywać w różnych dziedzinach. Na jego obecności skorzystała również branża reklamowa, która często korzysta z usług drukarni.

 

 

 

Drukarnie zajmują się między innymi: